Elektromontáže

Slaboproud

 • zvonková tabla a domovní telefony
 • elektronická zabezpečovací signalizace
 • elektronická požární signalizace
 • kamerové systémy
 • identifikační systémy
 • komunikační systémy
 • datové sítě
 • ozvučovací a dorozumívací zařízení, evakulační rozhlas

Silnoproud

 • rekonstrukce silnoproudých rozvodů kuchyní, koupelen a ostatních obytných prostor
 • rekonstrukce silnoproudých rozvodů společných prostor včetně nových stoupaček a přívodů do bytů
 • elektroinstalace v bytových, rodinných i veřejných budovách
 • opravy bojlerů, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, atd
 • projektová činnost v oblasti silnoproudých i slaboproudých rozvodů
 • odborné posudky, konzultace
 • vyhotovení revizních zpráv elektroinstalací a hromosvodů
 • přípojky nízkého napětí
 • přípojky k staveništním rozvaděčům
 • přípojky do bytových jednotek
 • kabelové trasy
 • silnoproudé zásuvkové a světelné rozvody
 • rozvody průmyslových objektů a výrobních hal
 • motorové a technologické rozvody
 • napájecí a řídící rozvody
 • elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo zvýšeným požárním rizikem
 • venkovní kabelové rozvody
 • elektroinstalace ve výrobních a průmyslových halách
 • elektroinstalace technologických zařízení, výrobních linek a pracovních strojů
 • stavební elektroinstalace
 • elektroinstalace a rekonstrukce rozvodů obchodních center
 • rozvody a instalace pro gastronomické a stravovací provozy
 • systémy napájení technologických zařízení – serverovny, počítačová pracoviště, telekomunikační technologie
 • záložní systémy napájení –UPS
 • dodávky a montáže rozváděčů NN

Hlavní přednosti:

 • dlouholetá zkušenost v oboru
 • provázanost výroby s vlastním projekčním oddělením
 • tým zkušených elektromontérů
 • dlouhodobá úzká spolupráce s renomovanými výrobci a dodavateli elektromateriálu
 • vlastní servis

 

602 741 579, 604 928 580